a building made of rocks with a tower in the background

Kamus Bahasa Cirebon (ARANÉ WULAN / SASIH)

Kamus Bahasa Cirebon: Panduan dan Artinya dalam Bahasa Indonesia

Pengenalan Bahasa Cirebon

Bahasa Cirebon atau sering disebut sebagai Basa Cerbon merupakan salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh masyarakat di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Bahasa ini memiliki keunikan tersendiri yang membedakannya dari bahasa Jawa dan Sunda. Memahami kamus bahasa Cirebon sangat penting untuk melestarikan budaya dan tradisi lokal.

Keunikan dan Keistimewaan Bahasa Cirebon

Bahasa Cirebon memiliki beberapa keunikan dalam kosakata dan pelafalan yang tidak ditemukan di bahasa daerah lain. Misalnya, kata ‘saya’ dalam bahasa Cirebon adalah ‘ingsun’, sedangkan dalam bahasa Jawa adalah ‘aku’ dan dalam bahasa Sunda adalah ‘abdi’. Memahami arti kata-kata dalam kamus bahasa Cirebon beserta artinya dalam bahasa Indonesia dapat membantu dalam berkomunikasi dengan masyarakat setempat serta memperkaya pengetahuan budaya.

Pentingnya Melestarikan Bahasa Daerah

Memahami dan menggunakan kamus bahasa Cirebon beserta artinya dalam bahasa Indonesia adalah salah satu cara untuk melestarikan bahasa daerah. Dengan demikian, generasi muda dapat lebih mengenal dan menghargai warisan budaya dari leluhur mereka. Selain itu, ini juga membantu dalam mempertahankan identitas lokal di tengah arus globalisasi.

 

Contoh Kosakata dalam Kamus Bahasa Cirebon

ARANÉ WULAN / SASIH

 • Sura   sami sareng    Muharam
 • Sapar sami sareng    Syafar
 • Mulud sami sareng    Robiul awal
 • Sawal Mulud sami sareng    Robiul ahir
 • Jumadil awal sami sareng    Jumadil awal
 • Jumadil ahir sami sareng    Jumadil ahir
 • Rejeb   sami sareng    Rajab
 • Rowah  sami sareng    Sya’ban
 • Puasa sami sareng    Romadhon
 • Sawal  sami sareng    Syawal
 • Kapit   sami sareng    Dzulkhaidah
 • Raya Agung    sami sareng    Dzulhijah

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *